Obwód nr 251 POM

Rejon

Dokładny opis granic i cechy charakterystyczne ob. 257

1 Droga Witoszewo-Zalewo asfaltem prawa strona, w skład wchodzi: las kępa Witoszewska, pola wsi Witoszewo, pola Bednarzówki do bagna na Półwsi (za Głozakiem) włącznie z bagnem
2 Droga Witoszewo – Gajdy = prawa strona drogi do Gajd
Droga Witoszewo – Zalewo = lewa strona asfaltu w skład wchodzi las i pola między tymi drogami + kępa koło Domagały
3 Droga Witoszewo – Przezmark = prawa strona drogi
Droga Witoszewo – Gajdy= lewa strona drogi; w skład wchodzi las Gajdy , las Przezmark, uprawy rokitnika w Przezmarku, pola wsi Gajdy, prywatne uprawy leśne w Gajdach
4 Droga Witoszewo-Folwark = prawa strona drogi
Droga Witoszewo-Przezmark =lewa strona drogi, w skład wchodzi tylko las oraz uprawy rokitnika przy Przezmarku
5 Droga Witoszewo – Folwark =prawa strona drogi do granicy obwodu, w skład wchodzą tylko pola + Wesoła Kępa
6 Droga Mortąg – Przezmark = lewa strona drogi przebiegającej przez teren polny do granicy z lasem
Droga Folwark – Stary Dzierzgoń – Mortąg = lewa strona drogi , dotyczy tylko pól, w skład wchodzi wieś Bucznik, pola wsi Mortąg, Stary Dzierzgoń, Folwark
7 Droga Witoszewo – Jerzwałd = lewa strona drogi „białej” do punktu z betonowymi płytami tzw. „przepust”, z tego przepustu rowem w kierunku Jeziora Rucewskiego w skład wchodzi Kulisy, pola Bednarzówki w strone Jezierc , las przy leśniczówce , granica między rejonem pierwszym droga Witoszewo, Bednarzówka , Jezierce ( droga z płyt trelinkowych )
8 Droga Witoszewo – Motrąg = prawa strona
Droga Mortąg – Przezmark = prawa strona
Droga Folwark – Witoszewo = prawa strona dotyczy lasu i Jeziora Gemben
9 Mortąg w kierunku asfaltu St. Dzierzgoń – Susz jednocześnie grunty obwodu tzw „Białe Błota”
Droga St. Dzierzgoń – Mortąg = prawa strona
10 Droga Witoszewo – Jerzwałd= od Przepustu do Jerzwałdu, lewa strona
Bagna Jeziora Rucewskiego do Jerzwałdu , w skład wchodzi teren pod orłem
11 Droga Jerzwałd- Rucewo = lewa strona w stronę Kiemian po granicy obwodu , w skład wchodzi Rucewo wieś do bagien Jeziora Rucewskiego
12 Droga Mortąg -Bądze = droga brukowa prawa strona, do granicy obwodu , koniec we wsi Bądze , początek w Mortęgach i j. Twaruczek
13 Droga Bądze- Jerzwałd = prawa strona drogi brukiowej do drogi na Dolinę , do granicy obwodu , w skład wchodzi : łąki Bądze, prawa strona drogi „Dolińskiej”
14 Droga”Dolińska” lewa strona do granicy obwodu, w skład chodzą tereny za kanałem
15 Droga Jerzwałd Krystyna Markos drogi bukowej , lewa strona
Droga brukowa Bądze- Jerzwałd = lewa strona, w skład wchodzi : „Daglezja”
16 Droga Witoszewo – Bądze = od j.Witoszewskiego =lewa strona do drogi brukowej,
Mortąg -Jerzwałd do drogi Markos Krystyny , lewa strona , w skład wchodzi : „ Świńskie Łąki” i „Ciesielka”
17 Droga Witoszewo- Mortąg = lewa strona do” krzyżówek głównych” od „krzyżówek głównych” w stronę drogi białej , nowa piaskowa , w skłąd wchodzi : I i II Witaszewski , granica trzech leśnictw , prawa strona od białej do mortęskiej , droga piaskowa do rejonu 17
18 Lewa strona piaskowej licząc od Białej do Mortęskiej od głównych krzyżówek w kierunku Bądz, lewa strona obejmuje cielakowatą , zieloną ambonę
19 Droga Witoszewo – Mortęgi od głównych krzyżówek do Mortąg bruk lewa strona , droga brukowa , lewa strona do Bądz ,
Droga Bądze – Przezmark do krzyżówek głównych lewa strona obejmuje linię energetyczną