Obwód łowiecki nr 250

1. WIELOWIEŚ DO OWCZARNI: Od Wielowsi drogą szutrową w kierunku Jaśkowa, aż do zakończenia ściany lasu po lewej stronie; linią brzegową jeziora Piekło do mostka na szosie; od mostka w kierunku Wielowsi

2. JAŚKOWO OWCZARNIA ŁĄKI: Od doliny przy jeziorze Piekło drogą szutrową do Jaśkowa; od Jaśkowa szosą w kierunku Janik W.; od przejazdu przed tunelem ścianą lasu w kierunku Wielowsi, aż do doliny jeziora Piekło

3. LAS PIEKŁO LEWA STRONA OD TUNELU: Jadąc od tunelu do byłej leśniczówki Piekło; las po lewej stronie drogi

4. LAS PIEKŁO PRAWA STRONA OD TUNELU: Jadąc od tunelu do byłej leśniczówki Piekło; las po prawej stronie drogi

5. SURZYKI PRAWA STRONA PO GRANICY: Od Jaśkowa w kierunku Surzyk, krótko za tunelem w prawo po granicy obwodu do S7, od wjazdu na S7, szosą w kierunku Małdyt do drogi betonowej; od S7 w kierunku Jaśkowa poprzez Surzyki W. Surzyki M.

6. BAGNITY CMENTARZYK: Od trasy S7 do Surzyk W.; do Surzyk W. drogą szutrową do Wodzian poprzez Bagnity; od Bagnit szosą w kierunku Miłomłyna do zjazdu na Surzyki

7. DĘBY RONDO, PŁASKOWYŻ NOWE KURNIKI: Od Jaśkowa szosą w kierunku Janik do pierwszego rowu; rowem poprzez łąki do stawu w Bagnitach; od stawu w Bagnitach drogą polną w kierunku Surzyk W.; od Surzyk w kierunku Jaśkowa

8. BAGNITY-KLONOWY DWÓR ŁAKI POLA: Od skrzyżowania dróg polnych przy stawie Bagnity, drogą poprzez Bagnity do S7; od S7 w kierunku Małdyt do zjazdu na klonowy dwór; od Klonowego D. drogą do Kant; od Kant linią brzegową jeziora Kęty, aż do stawu na Bagnity

9. GRUSZKA AMOBONA 13: Droga Kanty do skrzyżowania w lewo w kierunku Girgajn do lasu w lewo po ścianie lasu do Kępy Łojki i w lewo do Uli.

10. SOPLE: Od Klonowego D. drogą przy Kaczkanie do S7; S7 w kierunku Małdyt, od Małdyt szosą w kierunku Zalewa do zjazdu na Pleśno; od zjazdu poprzez Pleśno do Klonowego.

11. PLEŚNO-DRYNKI: Od zjazdów: w kierunku Zalewa; Pleśno – Drynki, od Drynek linią brzegową jeziora do skrzyżowania drogi Pleśno – Klonowy; od skrzyżowania w kierunku szosy Małdyty –Zalewo poprzez Pleśno

12. KLONOWY DWÓR DOŁY: Od Klonowego D. drogą w kierunku Las Girgajny, od ściany Lasu; potem w prawo ścianą lasu w kierunku jeziora Pozorty; dalej linia brzegową jeziora poprzez Drynki do szosy Zalewo-Małdyty od Drynek drugą stroną jeziora w kierunku Klonowego.

13. POZORTY: Jadąc szosą Małdyty-Zalewo od zjazdu na Drynki do zjazdu na Tarpno-Pozorty; od Pozort linią brzegową jeziora do zjazdu na Drynki

14. GIRGAJNY STAWY: Jadać szosą Małdyty-Zalewo; szosą od skrętu na Tarpno do skrętu na Girgajny; dalej drogą w kierunku Klonowego D. do końca lasu po lewej stronie; lewą stroną ściany lasu poprzez linię brzegową jeziora Pozorty do Pozort; od Pozort do trasy Małdyty-Zalewo

15. GIRGAJNY NASYP MAZANKI: Szosą Małdyty-Zalewo od skrętu w kierunku Girgajn do skrzyżowania przed Zalewem z nasypem kolejowym, nasypem kolejowym do Mazanek; w Mazankach szosą w kierunku Janik aż do skrętu na Girgajny; dalej drogą poprzez Girgajny do szosy Małdyty-Zalewo

16. GIRGAJNY LIPY: Od skrzyżowania drogą mazanki-Girgajny a Girgajny-Klonowy, drogą do Klonowego D. aż do ściany lasu, dalej ścianą lasu w kierunku Mazanek po przedłużeniu do szosy Zalewo-Janik od przedłużenia linii lasu szosą w kierunku Zalewa, aż do skrętu w prawo w kierunku Girgajn

17. JANIK WIELKIE JEZIORO CZARNE: Jadąc drogą Mazanki-Janiki; po przedłużeniu ściany lasu od mostka do Janik W.; w Janikach W. w lewo drogą do Kant; przed Kantami na wysokości cmentarzyka w lewo do ściany lasu; ścianą lasu do ,,kępy Łojki”; od Kępy w kierunku ,,uli”; od uli drogą w kierunku kant do skrzyżowania z drogą Klonowy D.-Girgajny od skrzyżowania drogą poprzez las w kierunku Girgajn, aż do końca lasu i po linii brzegowej lasu, aż do Mazanek

18. KUPIN-ZALEWO: Jadąc trasą Zalewo-Boreczno przed Kupinem w prawo na Mazanki; w Mazankach nasypem kolejowym do Zalewa; z Zalewa do skrętu na Kupin

19. KĘPA ŁOJKI-CIOTKI: Od Kant w kierunku cmentarzyka w stronę Janik W. przy cmentarzyku w prawo obok ,,Szoguna” do ściany lasu w prawo do ,,Kępy Łojki” poprzez ,,ule” do Kant

20. JANIKI WIELKIE NASYP: Drogą do Janik W. do Mazanek do skrzyżowania z nasypem kolejowym w lewo nasypem do Janik W.

21. KUPIN-ZATYKI: Drogą polną z Kupina do Zatyk, z Zatyk drogą polną w kierunku Mazanek do nasypu kolejowego; nasypem do Mazanek; z Mazanek szosą do Kupina

22. RĄBITY-KUPIN: Szosą Zalewo-Rąbity na wysokości Kupina do Rąbit; z Rąbit drogą brukową do Zatyk; z Zatyk drogą polną do Kupina

23. SMOLNO-WĄWÓZ-LOTNISKO: Prawą stroną drogi Janiki-Kanty; z Kant do jeziora linią brzegową do stawu Bagnity; doliną od stawu rowem do szosy Jaśkowo-Janiki dalej szosą do Janki W.

24. MIĘDZYCHÓD: Drogą z Rąbit do Zatyk; z Zatyk do Międzychodu poprzez Surbajny; z Międzychodu szosą do Rąbit

25. SURBAJNY-JANIKI MAŁE: Szosą Międzychód-Śliwa lewa strona; w Śliwie w lewo do Janki M. aż do skrzyżowania z nasypem kolejowym; nasypem Janiki-Zatyki; z Zatyk poprzez Surbajny do Międzychodu

26. NAJMOWICZ-HARDYBAŁA: Szosą Janiki W. – Śliwa do Najmowicza; dalej lewą stroną ściany lasu, aż do drogi Jaśkowo-Janiki; dalej do skrzyżowania w Janikach na Śliwę

27. BORECZNO-ŻŁÓB: Drogą Śliwa-Boreczno do Boreczna; z Boreczna w lewo w kierunku tunelu; Jaśkowo-Janiki; aż do ściany lasu; ścianą lasu w lewo aż do drogi Janiki Małe-Śliwa

28. BORECZNO-POLA LEŚNICZÓWKA: Z Boreczna prawa strona drogi, aż do ściany lasu w prawo; dalej ścianą lasu aż do szosy Boreczno-Wielowieś

29. SUSZARNIA-KACZKAN-LINKI: Drogą Klonowy D. w kierunku Plękit do S7; S7 w kierunku Małdyt do Linek; od Linek drogą do Klonowego