Nasze Koło

Koło łowieckie „Słonka” zrzesza obecnie 73 członków. Dzierżawimy obwody łowieckie o łącznej powierzchni 24 000 ha, w których znajduje się różnorodna zwierzyn, od jeleni, danieli i saren, poprzez dziki, drapieżniki, aż po zwierzynę drobną. Dbamy o nasze łowisko podejmując działania, dzięki którym stale zwiększa się ilość zwierzyny na terenie obwodów łowieckich. A dzięki prowadzeniu poprawnej selekcji zwierzyny nasi myśliwi mogą poszczycić się wieloma trofeami medalowymi.

Siedziba koła ,,Słonka” zlokalizowana jest w Zalewie przy ulicy Tartacznej 3

Zrzeszamy blisko 70 myśliwych

Dysponujemy 3 obwodami łowieckimi o łącznej powierzchni 24 tys. Ha

Obwody położone są na pograniczu województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego

Organizujemy polowania dewizowe zbiorowe oraz indywidualne

Posiadamy dwie wiaty tzw. ,,Hubertówki”

W naszych obwodach bytują: jelenie, daniele, sarny, dziki, drapieżniki oraz zwierzyna drobna

W prywatnych kolekcjach naszych myśliwych znajduje się wiele trofeów medalowych