Kronika
Dni Zalewa 2018 06.08.2018
Gołąbki 21-04-2018 26.04.2018

W dniu 21 kwietnia o godz. 10:00 na strzelnicy myśliwskiej w Gołąbkach k.Pasłęka odbyło się obowiązkowe przystrzelanie broni myśliwskiej. Przystrzelanie składało się z 2 obowiązkowych  etapów . Pierwszy –  3 strzały do makiety lisa/rogacza z pozycji siedzącej na 100m . Drugi – 4 strzały do ruchomej makiety dzika ( 2 strzały z lewej do prawej i 2 […]

Walne Zgromadzenie Członków Koła 15-04-2018 15.04.2018

W dniu 15-04-2018r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Na tegorocznym zgromadzeniu poza obowiązkowymi punktami zgodnymi z przyjętym harmonogramem Zarząd oraz wszyscy koledzy złożyli najlepsze życzenia dla Łowczego Wiesława Kossakowskiego z okazji 75 urodzin. Panie Łowczy jeszcze raz Sto lat i Darz bór. Rozstrzygnięto konkurs na lisiarza sezonu 2017/2018 klasyfikacja poniżej: Krzysztof Kiedrowski Tadeusz Hentosz Mirosław Pytlarczyk Odbyły się także […]

Bal 2018 – Osada Danków 10.02.2018

W dniu 03-02-2018 w Osadzie Danków odbył się coroczny Bal myśliwski naszego koła. Impreza rozpoczął Prezes poprzez przywitanie Gości oraz krótką prezentację Koła łowieckiego Słonka. Podczas balu towarzyszyły nam dwie orkiestry a jedną z nich był Zespół Muzyki Myśliwskiej z Kwidzyna. Dzięki hojności naszych kolegów oraz organizatora bal naszego Zarządu zostały przeprowadzone dwa konkursy w którym […]

Hubertus 2017 06.11.2017

W dniu 04-11-2017 0dbyło się polowanie Hubertowskie w którym uczestniczyła zdecydowana większość naszych kolegów. Polowanie odbyło się w przyjaznej atmosferze przy sprzyjającej aurze. Podczas polowania nastąpiło uroczyste ślubowanie naszych nowych kolegów. Łowy zakończyliśmy uroczystą mszą świętą oraz biesiadą łowiecką.