Kontakt

Koło Łowieckie „Słonka” w Morągu
z siedzibą w Zalewie


ul. Tartaczna 3
14-230 Zalewo

Adres do korespondencji:

Sekretarz Koła łowieckiego „Słonka”
Ul. 29 stycznia 29
14-230 Zalewo

email: biuroslonka@gmail.com

 

NIP 7410005992
REGON 510411369