Historia

W dnu 17 września 1962r. zostało zawiązane koło łowieckie ,,Słonka Morąg, które powstało na bazie rozwiązanego koła ,,Żuraw”. Założycielami naszego koła byli:

 • Tadeusz Rakowski
 • Stefan Stęplewski
 • Marian Wojtkowiak
 • Lucjan Majewski
 • Andrzej Jurecki
 • Józef Grandys
 • Jan Skonieczny
 • Stefan Kurowski
 • Leon Dziedziech
 • Tadeusz Koronowski
 • Zdzisław Łukasik
 • Zygmund Drozdowski

W skład nowo powstałego zarządu weszli:

 • Prezes S. Kurowski
 • Łowczy T. Rakowski
 • Skarbnik M. Wojtkowiak
 • Sekretarz Z. Drozdowski

Nowo powstało koło rozpoczęło swą działalności z pustym kontem, dlatego też członkowie założyciele wpłacili z góry trzy miesięczne składki i wpisowe. Dodatkowo zaciągnięto pożyczki od osób fizycznych. Zebrane środki pozwoli Zarządowi dokonać wszystkich należnych opłat związanych z rozpoczęciem działalności naszego koła oraz na dzierżawę trzech obwodów łowieckich o numerach 108, 109, 110. Rozpoczęcie funkcjonowania wymagało przeprowadzenia inwentaryzacji łowiska, które to miało miejsce w lutym 1963r. w trzech obwodach łowieckich wykazano stan ogólny zwierzyny:

 • Jelenie 43szt.
 • Sarny 199szt.
 • Dziki 27szt.
 • Lisy 29szt.
 • Kuropatwy 430szt.
 • Zające 3310szt.

W kolejnych latach presja drapieżników takich jak lisy, norka amerykańska, jenoty, borsuki oraz ptaki krukowate, przyczyniła się sadku liczebności zwierzyny drobnej. Koło zaprzestało polowań na zające, kuropatwy oraz piżmaki.

W 2001 r. Walne Zgromadzenia członków koła podjęło uchwałę o introdukcji danieli w naszym obwodzie numer 108. Stworzona została zagroda o powierzchni 25 hektarów, w której to początkowo znajdowało się 11 sztuk. Stały nadzór naszych myśliwych oraz niezbędna troska przyniosła pożądany efekt i po trzech latach introdukcji do naszego łowiska wypuszczono 33 sztuki Danieli, które do dziś cieszą nas swoją obecnością.

W 2005 r. Walne Zgromadzenia członków koła podjęło uchwałę o budowie siedziby w Zalewie i ufundowaniu sztandaru. Zaczęta także potocznie używać nazwy koła ,,Słonka” w Morągu z siedzibą w Zalewie.

W 2008r. pozyskanie zwierzyny w naszych łowiskach kształtowało się na poziomie:

 • Jelenie 26szt.
 • Daniele 8szt.
 • Sarny 139szt.
 • Dziki 130szt.

Poprawna selekcja oraz należyta dbałość o łowisko dostarczały naszym myśliwym coraz więcej sukcesów w postaci trofeów medalowych.

W dniu 15 sierpień 2009 nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby koła przy ulicy Tartacznej 3 w Zalewie oraz wręczenie sztandaru.

W dniu 26 kwiecień 2009 r. Walne Zgromadzenia członków koła podjęło uchwałę o zmianie nazwy na Koło Łowieckie ,,Słonka” w Morągu z siedzibą w Zalewie.

W 2012r. obchodziliśmy uroczyście 50 rocznice założenia Koła na której został odsłonięty postument kamienny z napisem ,,Tym co służyli służą i służyć będą św. Hubertowi” 1962-2012

W 2013r. Walne Zgromadzenia członków koła podjęło uchwałę o introdukcji danieli w naszym obwodzie numer 251. Daniele przebywały w specjalnie przygotowanej zagrodzie przez okres 6 miesięcy następnie zostały wypuszczone do łowiska.

W 2014r. Walne Zgromadzenia członków koła podjęło uchwałę o zakupie gruntów rolnych. Zarząd zrealizował uchwałę zakupując 8 hektarów ziemi na cele gospodarcze.

W 2015r. Walne Zgromadzenia członków koła wyraziło zgodę na wprowadzenie elektronicznej książki pobytu w łowisku. Początkowo wiele obaw mieli szczególnie Nemrodzi, a obecnie książka elektroniczna cieszy się 100% poparciem.

W 2016r. zarząd koła po uprzednim wykonaniu specjalnych ambon przenośnych, zorganizował pierwsze polowanie zbiorowe typu szwedzkiego, które cieszyło się dużą frekwencją oraz dużym poparciem członków naszego koła.